Historicky prvé promócie na Inštitúte manažmentu

V pondelok 26. júna 2023 sa v priestoroch Auly Jozefa Matúša konali promócie historicky prvých absolventov Inštitútu manažmentu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Viac ako 40 mladých ľudí si počas slávnostného akademického obradu prevzalo diplomy, potvrdzujúce ukončenie uceleného vysokoškolského štúdia I. stupňa v študijnom programe Manažment v turizme a hotelierstve.

Všetkým novým bakalárkam a bakalárom srdečne blahoželáme! Želáme im, aby v živote našli dostatok príležitostí a síl uplatniť sa podľa svojich predstáv, a aby im budúci profesionálny alebo ďalší študentský život priniesol hlboké zadosťučinenie, osobnú spokojnosť a inšpiráciu do ďalšieho obdobia.