Nominovaní kandidáti pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu UCM v Trnave

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za IM UCM sa zišla dňa 6. novembra 2023 a po otvorení obálok s nomináciami členov konštatovala, že sú navrhnutí do zamestnaneckej časti AS UCM za IM UCM dvaja kandidáti, ktorí splnili všetky podmienky pre nomináciu doplňujúcich volieb do Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za IM UCM, a to:  

1. Ing. Eva Čapošová, PhD. 

2. Ing. Juraj Litomerický, PhD. 

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS UCM sa na Inštitúte manažmentu UCM budú konať 9. novembra 2023 v čase od 08.00 – 10.00 hod. v miestnosti č. 520 (5. posch.).