Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu v UCM v Trnave

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu UCM v Trnave, ktoré sa konali dňa 09.11.2023. Voľby sa uskutočnili v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a ich priebeh nebol ničím narušený. Na funkčné obdobie od 01.01.2021 – do 31.12.2024 bola zvolená do zamestnaneckej časti AS UCM za IM kandidátka Ing. Eva Čapošová, PhD.,ktorej prajeme veľa úspechov pri vykonávaní mandátu senátorky.

Zápisnica z doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti je k dispozícii TU.