Podujatie Coffee STOP

Študenti Inštitútu manažmentu UCM v rámci predmetu Semestrálny projekt IV. organizujú tretí ročník podujatia Coffee STOP, ktoré sa uskutoční v stredu 16. novembra 2022 od 7.30 hod. do 14.30 hod. v budove UCM na Hajdóczyho 1.

Cieľom podujatia Coffee STOP je spríjemnenie dňa, poukázanie na dôležitosť vzťahov na pracovisku, ktoré dokážeme prostredníctvom kávy udržiavať a zlepšovať, prispieť k priaznivej pracovnej atmosfére na pôde UCM v Trnave a podporiť hodnoty Inštitútu manažmentu UCM.

Zastav sa v stredu na STOPke a staň sa súčasťou inšpiratívneho projektu študentov IM. Okrem dobrej kávy Ťa čaká deň v znamení hier, súťaží a dobrej nálady.