Imatrikulácie prvákov budú 25. novembra 2022

Tohtoročné imatrikulácie študentov prvého ročníka bakalárskeho denného štúdia IM UCM sa uskutočnia v aule Jozefa Matúša na Bučianskej ulici v Trnave. Slávnosť bude prebiehať v piatok 25. novembra 2022 o 14.30 hod.

Nácvik imatrikulačného aktu sa uskutoční 25. novembra 2022 od 13.30 hod. do 14.30 hod.

Účasť študentov na imatrikuláciách je povinná.

Zúčastnených študentov prosíme, aby dodržali dress code – formálne spoločenské oblečenie. V rámci hygienických opatrení Vás zároveň žiadame priniesť si vlastné písacie potreby.