Konferencia PEMF

Tohtoročná konferencia je venovaná prezentovaniu aktuálnych trendov v oblasti podnikového a nepodnikateľského manažmentu v domácom a medzinárodnom prostredí. 

Uskutoční sa 10. a 11. novembra 2022 v Poprade. Podujatie spoluorganizujú Inštitút manažmentu UCM, Fakulta managementu UK, Pedagogická fakulta KU a Slovenská akademická asociácia pre personálny manažment.

Organizátori považujú za dôležité aktualizovať teoretické a praktické poznatky v oblasti holistického manažmentu najmä v čase digitalizácie. Širšia verejná platforma má prispieť k zmysluplnému prepojeniu teórie a praxe, vyššej kvalite vysokoškolských študijných programov či networkingu. PEMF prináša priestor na vzájomné obohatenie odborníkov z praxe, vedeckých a akademických pracovníkov aj študentov.

Viac informácii o konferencii nájdete na oficiálnej stránke konferencie PEMF.