Prezentácia Inštitútu manažmentu na Dunaji

V dňoch 6. februára – 7. februára 2024 sa Inštitút manažmentu UCM v Trnave zúčastnil na druhom ročníku podujatia Študuj vodnú dopravu a cestovný ruch, organizovaným Ministerstvom dopravy SR, v spolupráci s novovzniknutým Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR, a to s cieľom zvýšiť záujem mladých ľudí o štúdium na vysokých školách v oblasti vodnej dopravy, vodného hospodárstva, gastronómie, hotelierstva a cestovného ruchu. Zámerom Inštitútu manažmentu bolo v Bratislavskom prístave na Dunaji dať študentom stredných škôl ,,červíka do hlavy“, aby vo svojom ďalšom štúdiu pokračovali na študijnom programe Manažment v turizme a hotelierstve.

Návštevníkom podujatia boli predstavené odbory vzdelávania v oblasti vodnej dopravy a cestovného ruchu, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách a vysokých školách. Súčasťou sprievodného programu boli informácie o povolaní vo vodnej doprave a v cestovnom ruchu, dopravné  a vzdelávacie kvízy i súťaže, a rovnako aj prehliadka priestorov výletných plavidiel, na ktorých sa podujatie konalo.

Inštitút manažmentu UCM v Trnave prezentovali naši kolegovia doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. a červík Hanka.