Možnosť odbornej praxe vo Švajčiarsku

Každý mladý človek túži po poznávaní, mnohí sa chcú naučiť niečo nové, najmä v novom prostredí, najlepšie v kolektíve seberovných priateľov a v neposlednom rade zarobiť si prostriedky na svoje ďalšie sebazdokonaľovanie a zábavu. A to je príležitosť vo Švajčiarsku prostredníctvom odborných praxí v zariadeniach cestovného ruchu – hoteloch, penziónoch a reštauráciách. 

Praxe sú určené pre mladých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí ovládajú bežnú hovorovú nemčinu, anglický jazyk minimálne na úrovni B1 (vyžaduje sa certifikát TOEFL alebo iný) a majú chuť a odvahu byť  4 mesiace mimo domova,  pracovať v kolektíve ľudí, ktorí hovoria inou rečou a byť ochotní poskytovať služby domácim a zahraničným návštevníkom  vo Švajčiarsku. Podmienkou je absolvovanie výberového konania, ktoré sa pre záujemcov sa uskutoční 1. marca 2023 v Banskej Bystrici.

Čo im za to ponúkne odborná prax? Dva týždne intenzívneho školenia v oblasti obsluhy, somelierstva, ochutnávok vína, syrov a iných dobrôt švajčiarskej kuchyne, v školskom hoteli vybranej švajčiarskej hotelovej školy v centrálnom Švajčiarsku, vrátane odbornej exkurzie. A to všetko v spoločnosti mladých ľudí z viacerých európskych krajín a Juhoafrickej republiky.  Po dvoch týždňoch absolventov kurzu zavezie švajčiarsky partner do jednotlivých zariadení  cestovného ruchu v kantóne Graubünden, kde sa zapoja do práce v obsluhe alebo v práci v kuchyni.

Odborná prax v letnej sezóne 2023, trvajúcej od 11.06.2023 do 10.10.2023, umožní brigádnikom vo voľnom čase venovať sa horskej turistike, cykloturistike, spoznávaniu horských stredísk cestovného ruchu i jednotlivých miest v kantóne Gaubüenden alebo iných kantónov vo Švajčiarsku. Za kvalitnú prácu samozrejme patrí aj patričná finančná odmena. Každý absolvent odbornej praxe tiež obdrží po jej skončení hodnotenie a vysvedčenie, ktoré mu pomôže hľadať si prácu doma i v zahraničí.

Viac informácií o odbornej praxi vo Švajčiarsku nájdete na: http://www.swiss-slovaktourism.sk/sprostredkovanie-odbornych-praxi